Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Obwieszczenie z dnia 06.06.2024r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 94 oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.)

 

6 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 06.06.2024r.

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH INFORMUJE O ZMIANACH W PROCEDURZE WŁĄCZENIA KARTY RUCHOMEGO ZABYTKU TECHNIKI DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

 

Obowiązujące od dnia 20.06.2024 r.

Pojazdy włączane są do wojewódzkiej ewidencji zabytków zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 56)

3 czerwca 2024
Czytaj więcej o: ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH INFORMUJE O ZMIANACH W PROCEDURZE WŁĄCZENIA KARTY RUCHOMEGO ZABYTKU TECHNIKI DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji do oceny formalnej i merytorycznej ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury.

8 maja 2024

Obwieszczenie z dnia 09.05.2024r.

OB W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022.840, ze zm.), w związku z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz.U. 2021.56),

9 maja 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 09.05.2024r.

Otwarty konkurs ofert - 2024r.

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury.

25 kwietnia 2024

Wyniki naboru wniosków o udzielenie w roku 2024 dotacji celowej

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach ogłasza wyniki naboru wniosków o udzielenie w roku 2024 dotacji celowej na  planowane do przeprowadzenia prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w województwie świętokrzyskim.

27 marca 2024

Obwieszczenie z dnia 28.02.2024r. (ZATiRA.RA.5140.1.2022)

OB W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 9 pkt 1 oraz pkt 3a i 3b oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i  piece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 840, ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.),

1 marca 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 28.02.2024r. (ZATiRA.RA.5140.1.2022)

2 stycznia 2024 r. - dzień wolny dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach

Informujemy, że dnia 02 stycznia 2024 r. (wtorek) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach oraz Delegatura w Sandomierzu są nieczynne.

Na podstawie Zarządzenia nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy. Wyznacza się 2 stycznia 2024r. dniem wolnym od pracy z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę 6 stycznia 2024 r.

Zapraszamy 3 stycznia 2024r. w godzinach pracy Urzędu!

29 grudnia 2023