Postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Otoczenie zespołu klasztornego popaulińskiego w Beszowej wpisanego do rejestru pod nr A. 852/1-5

Otoczenie zespołu klasztornego popaulińskiego w Beszowej wpisanego do rejestru pod nr A. 852/1-5 - planowane ramy postępowania dotyczące przyszłej opieki konserwatorskiej dla obszaru wpisu do rejestru zabytków _(WUOZ w Kielcach, listopad 2019).

30 października 2020

Otoczenie zespołu klasztornego popaulińskiego w Beszowej wpisanego do rejestru pod nr A. 852/1-5

Otoczenie zespołu klasztornego popaulińskiego w Beszowej wpisanego do rejestru pod nr A. 852/1-5 - analiza historyczno-krajobrazowa na potrzeby wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego (WUOZ w Kielcach, czerwiec-wrzesień 2020);

30 października 2020

Informacja urzędowa - ZRRiD.RN.5140.2.1.2018

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje, że w związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25.05.2018 r., znak: DOZ.OAiK.660.1401.2016.MP, w sprawie:

27 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Informacja urzędowa - ZRRiD.RN.5140.2.1.2018

Informacja urzędowa o postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego (ZRRiD.RN.5140.1.11.2018)

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje o wszczęciu na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Goźlicach postępowania dotyczącego wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego dla:


27 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Informacja urzędowa o postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego (ZRRiD.RN.5140.1.11.2018)

Informacja urzędowa o postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego (ZRRiD.RN.5140.1.7.2018)

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje o wszczęciu z urzędu w dniu 20.06.2018 r. postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego:  Cmentarza żydowskiego w Zawichoście na działkach nr 348/3 z ewentualną strefą ochrony archeologicznej na działkach nr 348/1, 348/4 , 341/2, 342, 345, 349, 371 (droga), 372 (droga), 378, 379, obręb: 0001 Zawichost, w miejscowości Zawichost, gm. Zawichost, pow. sandomierski.

27 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Informacja urzędowa o postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego (ZRRiD.RN.5140.1.7.2018)

Informacja urzędowa o ostatecznym zakończeniu postępowania

Informacja urzędowa o ostatecznym zakończeniu postępowania – elementy zespołu kościoła parafialnego w Lipie, gm. Ruda Maleniecka, znak: ZRRiD.RD.5140.4.4.2017.

10 listopada 2017

Informacja urzędowa o wszczęciu postępowania

Informacja urzędowa o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków (ZRRiD.RN.5140.4.7.2017)

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego: Budynku dawnej "Łaźni Publicznej" przy ul. ks. Stanisława Staszica 14 w Kielcach zlokalizowanego na działce nr 507, obręb: 0016 Kielce, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o nr KI1L /00079646/1.

31 października 2017

Informacja urzędowa o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków (ZRRiD.RN.5140.4.6.2017)

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego:  Cmentarza przykościelnego w granicach ogrodzenia, położonego na części działki nr 512, obręb 0039 Szczaworyż, w miejscowości Szczaworyż, gm. Busko-Zdrój, powiat buski.

5 października 2017
Czytaj więcej o: Informacja urzędowa o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków (ZRRiD.RN.5140.4.6.2017)