Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Informacja dot. ogrzewania
kompendium-wiatraki
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
25-502 Kielce, ul. Ignacego Paderewskiego 34A

telefon: 41 330 18 00 fax: 41 344 56 34
e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.pl

Wydział Zabytków Nieruchomych, Założeń Rezydencjonalnych i Zieleni
tel. 41 330 18 15 , 41 330 18 16, 41 330 18 17, 41 330 18 18

Wydział Zabytków Ruchomych, Rejestru Zabytków i Dotacji na Zabytki
tel. 41 330 18 07, 41 330 18 08, 41 330 18 09

Wydział Zabytków Archeologicznych, Techniki i Rejestru Zabytków Archeologicznych
tel. 41 330 18 11, 41 330 18 12, 41 330 18 13

Wydział Finansów, Organizacji i Kadr
tel. 41 330 18 02, 41 330 18 03

Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli, Kar Administracyjnych i Postępowań Egzekucyjnych
tel. 41 330 18 06, 41 330 18 10

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach Delegatura w Sandomierzu
 27-600 Sandomierz, ul. Słowackiego 17

tel./fax: 15-832-30-00
e-mail: sandomierz@wuoz.kielce.pl

zasięg terytorialny delegatury obejmuje następujące powiaty: opatowski, sandomierski,
staszowski (bez gm. Szydłów) oraz gm. Ćmielów

Najnowsze aktualności

Obwieszczenie z dnia 06.06.2024r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 94 oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.)

 

6 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 06.06.2024r.

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH INFORMUJE O ZMIANACH W PROCEDURZE WŁĄCZENIA KARTY RUCHOMEGO ZABYTKU TECHNIKI DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

 

Obowiązujące od dnia 20.06.2024 r.

Pojazdy włączane są do wojewódzkiej ewidencji zabytków zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 56)

3 czerwca 2024
Czytaj więcej o: ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH INFORMUJE O ZMIANACH W PROCEDURZE WŁĄCZENIA KARTY RUCHOMEGO ZABYTKU TECHNIKI DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Obwieszczenie z dnia 09.05.2024r.

OB W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022.840, ze zm.), w związku z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz.U. 2021.56),

9 maja 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 09.05.2024r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji do oceny formalnej i merytorycznej ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury.

8 maja 2024
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji

Otwarty konkurs ofert - 2024r.

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych z zakresu ochrony dóbr kultury.

25 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Otwarty konkurs ofert - 2024r.

Wyniki naboru wniosków o udzielenie w roku 2024 dotacji celowej

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach ogłasza wyniki naboru wniosków o udzielenie w roku 2024 dotacji celowej na  planowane do przeprowadzenia prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w województwie świętokrzyskim.

27 marca 2024
Czytaj więcej o: Wyniki naboru wniosków o udzielenie w roku 2024 dotacji celowej

Obwieszczenie z dnia 28.02.2024r. (ZATiRA.RA.5140.1.2022)

OB W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 9 pkt 1 oraz pkt 3a i 3b oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i  piece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 840, ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.),

1 marca 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie z dnia 28.02.2024r. (ZATiRA.RA.5140.1.2022)

2 stycznia 2024 r. - dzień wolny dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach

Informujemy, że dnia 02 stycznia 2024 r. (wtorek) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach oraz Delegatura w Sandomierzu są nieczynne.

Na podstawie Zarządzenia nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy. Wyznacza się 2 stycznia 2024r. dniem wolnym od pracy z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę 6 stycznia 2024 r.

Zapraszamy 3 stycznia 2024r. w godzinach pracy Urzędu!

29 grudnia 2023
Czytaj więcej o: 2 stycznia 2024 r. - dzień wolny dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach